Se sin utveckling

Jag skrev nyligen om Austins fjäril och hur vi kan jobba med feedback för att utveckla elevernas lärande här och här. Det handlar om hur vi kan hjälpa eleverna att se och avbilda. Hur vi kan påverka deras förmåga att fördjupa sig och att anstränga sig. Att ge dem nycklar för att få syn på sin egen utveckling.

Idag då jag var på besök i en av förskoleklasserna fick jag syn på några självporträtt där det är tydligt att barnen funnit motivation att utveckla och jobba vidare med sin förmåga. Fem- och sexåringarna har målat i torrpastell under ledning av Charlotte Wargentin. Och det är alldeles tydligt att varje elev lagt ned sin själ i arbetet. De har jobbat med både detaljer och med bakgrund. Och då blir bilderna riktiga konstverk. Men det är inte produkten som är det viktiga. Att lyckas överträffa sig själv är däremot väldigt bra i skolan. Det skapar en erfarenhet som bidrar till ett ”growth mindset” (Dweck 2015). Med det menas att man utvecklar ett perspektiv där ansträngning spelar roll. En syn på sin egen förmåga som mer kopplas samman med ansträngning än talang. Carol Dweck med flera har pekat på vikten av att tro på sin ansträngning är det som är särskilt utmärker de som lyckas i skolan och i livet. Därför vill vi gärna ge eleverna sådana erfarenheter i alla ämnen.

Dweck Carol,(2015) Mindset – du blir vad du tänker, Natur & Kultur Akademiska

Lämna ett svar