Lek för lugn och följa lärande

Jag skrev om en lek för att lugna ner stimmiga barn och skapa koncentration i förra veckan här. En annan lek som också har en lugnande och koncentrationsskapande effekt på barnen är namnleken Gömma kompis/Pomperipossa som jag skrivit om här.

Den lekte vi mycket i början av terminen för att börja lära oss varandras namn och fundera lite kring bokstavsljud. Då var det en stor utmaning för barnen att komma på vilken kompis vi gömt under filten och barnen behövde ofta flera ledtrådar för att få fram namnet.

När vi nu tar upp leken igen gör vi det mest för att skapa ett positivt fokus och lugn i gruppen vid slutet av dagen. Men nu blir det också tydligt hur mycket barnen har lärt sig. De kan varandras namn och placeringar i cirkeln. De kan också hjälpa till med att ge ledtrådar om bokstavsljud.

På det här sättet ger leken oss lärare en möjlighet att följa barnens lärande dvs. integrera en sorts bedömning i det dagliga arbetet. När barnen går ut en och en blir det som en inträdesbiljett (William 2013). Men leken ger också barnen själva ett tillfälle att se vad de lärt sig. Att få bevis för sitt lärande och sin utveckling ger dem en konkret erfarenhet av ett ”growth mindset” (Dweck 2015). Med detta menas att barnet förstår att det är ansträngning och träget arbete som ger utdelning i längden (snarare än någon sorts medfödd talang dvs. ”fixed mindset”). Något som i sin tur kan gynna deras vilja att anta utmaningar för att lära.

För oss lärare ger leken oss här ett tillfälle att bekräfta gruppen positivt i deras lärande och utveckling. Något som vi inte ska snåla med om vi vill ha en grupp som tänker positivt om sin förmåga att lära.

Dweck Carol,(2015k)  Mindset – du blir vad du tänker, Natur & Kultur Akademiska

William, Dylan (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, Lund: Studentlitteratur

3 comments for “Lek för lugn och följa lärande

Lämna ett svar