Elektrisk koncentration

I slutet av skoldagen är det lätt att det blir lite rörigt i förskoleklassen. Övergången från att jobba/leka och städa till att sätta sig i samlingsringen kan lätt bli högljudd. Ett bra botemedel för en splittrad stämning är att strax övergå till att leka en lek som kräver koncentration. Denna har vi kört denna vecka efter att min kollega Helena introducerat den. Mycket effektiv. Alla lägger armarna i kors och håller varandra i händerna. Nu skickar en av oss iväg en stöt genom att klämma till med handen. Så skickar vi stöten vidare tills den kommer tillbaka och har gått hela vägen runt. Vi kan också räkna hur långt tid det tar och därmed se om vi kan bli bättre på att skicka stöten. Idag lekte vi bara två omgångar. Därefter var det lätt att föra ett koncentrerat samtal och utvärdera tidigare aktiviteter. Alla barnen var både lugna och fokuserade och verkade nöjda med att delta – ett skönt sätt att avsluta dagen. Vi behöver också sitta nära varandra för att få grepp med armarna i kors vilket gjorde stunden lite extra samlad-intim.

Att hitta pedagogiska vägar att få alla elever att lära och ta till sig undervisningen kallas på skolverksspråk för generella anpassningar (Skolverket 2014). Sådana anpassningar är rutinerade lärare ofta bra på.

Att använda en lek för att samla gruppen och skapa koncentration och intresse ser jag som en generell anpassning av undervisningen i förskoleklassen – något som gynnar alla barn.

Skolverket (2014) Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes

3 comments for “Elektrisk koncentration

Lämna ett svar