Bakgrund

IMG_4059-1Hej!

Jag heter Maria Bengtsson Hurtig. Jag har läst Lärarutbildningen med interkulturell profil på Södertörns Högskola och pluggar i nuläget till specialpedagog på Stockholms Universitet. Jag har arbetat i ca 20 år i skolans värld. På senare år F-3 och förskola men även i sex år med elever i årskurserna 6-9 i Stockholm. Där jobbade jag mycket med kulturpedagogiska grepp kopplat till digitala media och bild. Mitt mål med denna sida är att lyfta fram min egen och andras pedagogik vilken kan skapa engagemang hos eleverna för att nå målen enligt Lgr 11.

Jag har skrivit vetenskapligt om matematik och flerspråkighet. I min uppsats nedan studerar jag hur man lyckas inom matematik på en skola med stor andel flerspråkiga barn.  Jag har också sammanfattat mina slutsatser i en artikel på engelska. Länkarna till dessa publikationer kan du hitta här nedan.

Kommentera