Bakgrund

IMG_4059-1Hej!

Jag heter Maria Bengtsson Hurtig. Jag är specialpedagog och biträdande rektor på Kyrkskolan F-3 i Sorunda, Nynäshamns kommun. Jag har arbetat i ca 20 år i skolans värld. På senare år i lägre åldrar men även i sex år med elever i årskurserna 6-9 i Stockholm.  Mitt mål med denna sida är att lyfta fram min egen och andras pedagogik vilken kan skapa engagemang och kunskap hos eleverna för att nå målen enligt Lgr 11.

Jag har skrivit vetenskapligt om matematik och flerspråkighet. I min uppsats nedan studerar jag hur man lyckas inom matematik på en skola med stor andel flerspråkiga elever.  Jag har också sammanfattat mina slutsatser i en artikel på engelska. Länkarna till dessa publikationer kan du hitta här nedan.

Under våren 2019 har jag skrivit uppsats i specialpedagogik tillsammans med Emilia Snell.  Arbetet är en fallstudie av bortvalda skolor som lyckats vända sin utveckling och hur de gått tillväga.

Lämna ett svar