Bakgrund

IMG_4059-1Hej!

Jag heter Maria Bengtsson Hurtig. Jag är specialpedagog, utvecklingsledare och förstelärare. Jag har även arbetat som biträdande rektor och på fritids. Som medlem av Skolportens lärarpanel läser jag en del forskning. Ett mål med den här bloggen är att popularisera vetenskapliga rön.

Jag började min bana i högstadiet men utbildade mig sedermera för F-6 och specialpedagog. På den här sidan reflekterar jag kring skolans praktik. Jag har skrivit mycket om skolstartens organisering och undervisning, om skolkultur och alltmer om det tidiga stödet. Elever ska lyckas.

Jag har skrivit vetenskapligt om framgångsfaktorer i två omgångar:

I min uppsats från lärarutbildningen studerade jag orsakerna till framgången i matematik på en skola med stor andel flerspråkiga elever.  Jag  sammanfattade också mina slutsatser i en artikel på engelska. Länkarna till dessa publikationer kan du hitta här nedan.

Jag blev legetimerad specialpedag 2019.  Då skrev jag tillsammans med Emilia Snell en fallstudie kring två bortvalda som lyckats vända sin utveckling och deras framgångsfaktorer.  Här hade vi stort fokus på rektor och ledarskapets förmåga att skapa förutsättningar tillsammans med lärare för en positiv utveckling samt hur man organiserade stödinsatser.

Lämna ett svar