Modell, kritik och klargörande feedback – solrosen

Nyligen hade vi besök på Kyrkskolan av en erfaren kollega Kristina Skafvenstedt som inspirerade oss och delade med sig av sin kunskap. Hon visade bland annat filmen om Austins fjäril som tydliggör hur vi kan jobba med feedback och konstruktiv kritik för att öka kvaliteten i elevernas lärande. I filmen ser vi hur en föredömlig lärare för ett mycket engagerat samtal med sina elever som skapar insikter kring att studera och rita av en fjäril men också hur viktigt det kan vara med konstruktiv och tydliggörande feedback (från kamrater) för att öka kvaliteten. Austin gör många skisser och försök för att utveckla sin fjäril och eleverna i filmen följer med spänning utvecklingen i hans arbete, som är imponerande. Austin utvecklar genom aktiviteten en fördjupad kunskap om fjärilen. Men filmen visar också på vikten av att göra flera försök för att utvecklas – ”grit” eller uthållighet på svenska.

Någon dag efter att vi tagit del av detta fick jag höra från en av våra lärare Helena Prior att hon tagit intryck av Austins fjäril och utvecklat en övning med intressant resultat i sin årskurs 2. Hon brukar låta eleverna undersöka och rita av solrosor i skolstarten. Men den här gången nyttjade hon samma strategi som Austins lärare. Hon gav konstruktiv och klargörande återkoppling på elevernas skisser och lät dem utveckla sina bilder i flera steg. Det ledde inte bara till att kvaliteten i deras bilder utvecklades. Det ledde också till att de som ursprungligen inte trodde sig kunna rita lyckades mycket väl med att avbilda solrosen. De studerade den och var uppmärksamma på detaljerna. De som var mer vana vid att rita kom i sin tur att upptäcka att deras ursprungliga skisser kunde utvecklas för mer realistisk studie. Eleverna jobbade länge (ca 1h) och fick feedback flera gånger. Efter skissandet fick de jobba med kladdkrita och vattenfärg. Övningen blev mycket jämbördig för klassen menade Helena då alla elever fick utrymme att utvecklas. De osäkra blev lite säkrare och de överdrivet självsäkra blev lite hälsosamt självkritiska och kom till insikt om detaljernas betydelse och Solrosens egentliga kännetecken. De såg den verkligen snarare än ritade en symbolisk blomma. Kladdkrita och vattenfärg ger också en härlig effekt då hela pappret täcks av klara färger som dessutom inte bleknar med tiden.Vill du ta del av klippet med Austins fjäril finner du det här:

www.youtube.com/watch

2 comments for “Modell, kritik och klargörande feedback – solrosen

Lämna ett svar