Astrids apostlar hälsar välkommen

Lite kläder och hår får oss alla att känna igen Pippi.

På skolstarten är barn, föräldrar och skolpersonal alla samlade. Det erbjuder ett gyllene tillfälle för oss att ta upp frågor som är viktiga för att lyckas i skolan så att alla ska förstå hur vi tänker. Vi gjorde det på ett lustfyllt sätt idag genom att låta Astrid Lindgrens olika figurer mötas för ett upprop på scenen efter att rektor välkomnat och talat till alla barn. Att tala direkt till barnen är viktigt för att de ska känna intresse och motivation i skolan.

Vår nyanställda idrottslärare debuterar som Emil

Genom att spela lite teater kunde vi också knyta an till böcker och läsning som vi gärna vill uppmuntra. Astrids karaktärer är olika som barn är mest. Här möter vi Madicken som längtar till skolan medan Ronja längtar tillbaka till skogen. Lotta berättar om sina bravader och skryter om ett plåster medan Pippi är den frågvisa typen som testar frökens tålamod och lockar oss alla till skratt. Emil är på väg att stanna hemma i snickarboden och missa skolan men räddas här av fröken, Prussiluskan och Emils mamma. Slutligen är klassen samlad och välkomnas in i klassrummet. 

Ellen Pryselius i vår tappning.

Att alla elever känner sig sedda och välkomna är en stötesten för att de ska lyckas i skolan menar Ainscow m. fl. som också betonar vikten av variation i klassrummet. En utmaning med vårt upptagningsområde är att det är väldigt stort. Därför är det särskilt viktigt att bygga relationer och förtroende inte bara mellan hem och skola utan även mellan barn och familjer tänker vi. Vi vill uppmuntra alla att hälsa på varandra, såväl personal som familjer. För att understryka vårt budskap sjöng vi också en sång tillsamman. Nu börjar skolan av Kristina och Kent Skafvenstedt. Den har enkel och slagfärdig text och melodi och handlar om precis detta med att hälsa och välkomna elever. Dagen till ära tog vi den en andra gång som allsång tillsammans med vår publik.

Kristinas kollegiala lärande diggas av lärare

På eftermiddagen hade vi i lärarlaget en kollegial guldstund med vår erfarna kollega Kristina Skafvenstedt som delade med sig av sina sånger för klassrummet och talade om hur hon designat sin undervisning. När hon kommer till oss och har workshop/föreläsning med lärarna blir alla glada och intresserade för hon lever hon som hon lär. Det är många praktiska moment som vi får tillfälle att pröva blandat med lite mer akademiska överblickar och filmer som sätter fingret på förhållningssätt i klassrummet mm. Inte många tillfällen att tappa fokus helt enkelt. Och ett och annat som direkt går att omsätta i våra klassrum. Här får vi mycket variation i undervisningen. Något som gynnar inte bara barn i tidiga år, utan även fröknar i sina bästa år.

Pjäsen som nämns i texten hittar du här: A Lindgren Skolstart 2018.

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. & West, M. (2012): Making schools effective for all: rethinking the task. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 32(3) 197-213.

Lämna ett svar