Astrid Lindgren och vi – tema i F-2

Pippi, Herr Nilsson & Lilla Gubben

Vi har tema Astrid Lindgren i F2. I klasserna läser man Astrids böcker och talar om dem. Man ritar också och skriver och idag kom det upp många fina teckningar utanför matsalen. Det var barnen i förskoleklassen som förkovrat sig i Pippi Långstrump i skolstarten på temat vänskap och familj. När barn kan knyta an med tankar från sin egen verklighet blir det meningsfullt för dem. Samtidigt lär de känna varandra. Dialogen kring innehållet driver deras intresse för läsning. I samtalet skapas en social arena där flera kan bidra och vi bygger ett kollektiv.

 • Hela temat i F sattes igång på ett lekfullt sätt genom att barnen fick ett brev från Pippi som bad om hjälp då hon blivit bestulen på sin skatt.
 • Man läste Pippi, Emil och Lotta på Bråkmakargatan och hade samtal kring vänskap och familj utifrån böckerna .
 • Man lekte Emilkull där kullaren var Emils pappa som ropade- EEEEMIIIIIIIIIL! och alla andra skulle springa till snickarboden på andra sidan. (En blandning av Höken och Kull.)
 • Man ritade en karaktär ifrån Pippi Långstrump.
 • Barnen fick samla pippis pengar som låg utspridda på gården. Då de samlat 10 pengar fick de ett nytt brev från Pippi och avslutade temat med film och popcorn.
 • Man såg filmer och lyssnade till högläsning från Astrid.

Ett gemensamt tema i skolan kan bidra till flera ingångar i ett ämne och ge en röd tråd. Genom variation och olika samtal och övningar samt bilder till stöd underlättas vår förmåga att minnas. Jag ser att eleverna som ritat karaktärer ut Pippi fått med många detaljer och även valt olika figurer. De är bekanta med flera aspekter efter att ha processat på flera sätt i olika aktiviteter. De är inspirerade.

Pippi lyfter Lilla Gubben
Är det poliserna Kling och Klang eller kanske bovarna Dunder-Karlsson och Blom?

I varje årskurs planeras utmaning och läsning på nivå för att vi ska bekanta oss med Astrids litterära värld och hennes olika karaktärer. I tekniken har barnen i åk 1 tillverkat ett pop-upp kort där en av Astrids gestalter ska väljas av elever för att träda fram i kortet. Barnen uppskattar att lära sig vika, klippa och konstruera.

Min favoritfigur är Lotta för hon är busig.

Då jag nyligen gjorde en kartläggning påtalade en elev konstruerandet som ett exempel på en lektion där man fick lära sig något. Förutom den tekniska aspekten väljer barnen samtidigt en gestalt från Astrid Lindgren och beskriver dess egenskaper. Så blandas lärande med lek. Att leka definieras av Levy 1972 som att: 1) leken är drivkraft i sig själv 2) eleven får behålla kontrollen och 3) sätta verkligheten åt sidan (Lillemyr 2013). Teknikövningen kombinerar konstruktion och gestaltning. Det kan uppfattas meningsskapande för elever som på detta sätt kommunicerar och leker medan de lär.

Min favoritfigur är Emil för att han gör hyss, han är klumpig och rolig.
Pippi är rolig, knäpp och stark. Annika är snäll, rolig och fin.
Mio leker under Körsbärsdalen. Ser ni Mio under de blommande Körsbärsträden?

I årskurs 1 har eleverna också skrivit med slumpen som drivkraft. Även slumpen är att betrakta som en form av lek enligt Sutton-Smith (1997). För barn som har svårt att välja kan ett slumpmässigt val vara befriande. En annan fördel är att meningarna kan bli ganska lustiga och ett gott skratt ska inte underskattas för att lyfta klimatet i klassrummet. I det här klassrummet får eleverna tabeller med olika karaktärer och platser ur Astrids litterära värld. Genom att slå en tärning kommer de att få fram olika meningar att skriva och illustrera.

En spelplan för meningar med tärningskast.

En elev skrattade gott åt sin mening: Pippi luktar under Prussiluskan,

Ronja Rövardottee springer bakom Prussiluskan

Även i årskurs 2 jobbar eleverna med temat. Här har man

 • läst flera av Astrids böcker.
 • Skrivit en faktatexter om Astrid Lindgren utifrån en tankekarta för att skapa en struktur för skrivandet.
 • Skrivit en efterlysning.
 • Skrivit ett manus till en sketch där några av Astrids olika figurer möts. Nu har man tränat och ska spela upp. Eleverna får välja om de vill spela upp fysiskt eller som en dockteater som klassen tidigare jobbat med. I början var det många som inte vågade spela fysiskt men efterhand som de repeterat vidare med sin scen vill alla nu spela teater. Att jobba med drama är mycket bra. Man har kul och det visar sig också gynnar elevernas läsintresse. Både klimat och undervisning påverkas positivt.
Årskurs 2 skriver en faktatext om Astrid.
Tankekarta inför skrivande i åk 2
Lärarens bildstöd i åk 2
Efterlysning

Jag har skrivit tidigare om Tema kring Astrid Lindgren.

 • Ett drama för skolstarten här.
 • I tema f-3 med flera kreativa övningar här.
 • Med boksamtal och gestaltning i förskoleklass r.

Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

Sutton Smith (1997/2001) The ambiguity of play, Harvard University Press

.

Lämna ett svar