Månad: november 2019

Vad är en vad? Lyckan att lyckas i tema kroppen

I den allmänna debatten kring svensk skola talas ofta om att lärare sysslar för mycket med administration och för lite med undervisning. Särskilt under arbetslagsmöte kan tal om administration komma att dominera är min erfarenhet. Det kan vara förödande för…