En tandborste till Pippi – tema i F-3

Igår hade vi öppet hus kl 15-17 på Kyrkskolan i Sorunda som en final på ett tema om Astrid Lindgrens texter. Det blev fullt hus då i stort sätt alla familjer dök upp och ville vara med och ta del av allt som vi övat på och lärt oss i skolan. Vi passade på att visa olika saker denna kväll även sådant som inte handlade om Astrid. Tanken är ju att skapa en förståelse för vad vi pysslar med om dagarna och att exponera elevernas alster, perspektiv och deras lärande så att de kommer till sin rätt och blir sedda/lästa.

I F-klass har den i våra ögon något långsamma filmen om barnen i Bullerbyn trollbundit eleverna.

Att jobba mot en utställning på det här viset ger också tillfälle att blicka tillbaka på vad vi lärt oss och åstadkommit. På så vis kan det bidra till ett ”growth mindset” (Dweck 2015). Med det menas att man utvecklar ett perspektiv där ansträngning spelar roll. En syn på sin egen förmåga som mer kopplas samman med ansträngning än talang. Carol Dweck med flera har pekat på vikten av att tro på sin ansträngning är det som är särskilt utmärker de som lyckas i skolan och i livet. Därför vill vi gärna ge eleverna sådana erfarenheter av att anstränga sig och se utvecklingen.

”Snickerboa” var fullproppat fram till stängning.

Det fanns under det öppna huset också möjlighet att besöka ”snickerboa” (slöjdsalen) och att leka tillsammans med sina anhöriga i idrottssalen. Vi tänker att vi vill gynna roliga aktiviteter där barn och vuxna hittar ett positivt samspel utöver att vi besöker klassrummet och ser vad barnen jobbar med.

I förskoleklassen hade de byggt en modell av Bullerbyn som barnen fortsätter att leka med.

Årskurs 3 inledde med sångframträdande tillsammans med sin musiklärare Kenta. De fick sjunga i mikrofoner till gitarrkomp och med spotlights i en nedsläckt idrottssal. Barnen var nervösa men blev allt lugnare efter varje framträdande. Övning ger färdighet! I utvärderingen i klassen då vi skrev om det öppna huset var det tydligt att detta med att sjunga inför en publik givit barnen en särskild kick I årskurs 3. Bör tilläggas att de gruppvis själva valt ut sina sånger.

I årskurs 2 har vi läst Lotta på Bråkmakargatan.

Det är härligt med Tema. Barnen hinner alla med att bli engagerade genom temats många varierade ingångar i ämnet. Att jobba med fokus på att visa upp för anhöriga kan också ge extra eld i den pedagogiska brasan, både för lärare och elever. Många spännande övningar har man hittat på i olika klasser av vilka jag endast kan ge en glimt.

I en årskurs 1 har vi läst Mio min Mio och skrivit om vad vi särskilt minns.

Tillfällena till samarbete har varit många såväl som tillfällena att jobba enskilt. Mycket högläsning har det blivit och mycket samtal kring text och mening. Det är också en nyckelfråga då vi lyfter en författare så här. Att vi skapar tillfälle till reflektion och förståelse av texten. Att barnen får tillfälle att knyta an med tankar kring sin egen verklighet. Att de får tillfälle att visa vad de särskilt minns eller tagit intryck av genom att tala, rita och skriva osv. Att de förstår ord och sammanhang. Ibland kan det bli lite kryptiskt med Astrid och vi behöver förklara och ibland modernisera lite för att skapa förståelse.

I en årskurs 2 har vi läst pjäser och skrivit egna pjäser tillsammans att spela upp. Eleverna har valt karaktärer ur Astrids böcker och hittat på drama om mötet. Sedan har vi repeterat och elevernas framträdande beskådats av stolta föräldrar. Och även om en och annan skådespelare talar lite tyst så växer de mycket med uppgiften. De är mycket stolta och vänjer sig vid att tala inför publik. De får också en förståelse för att texter ligger till grund för teater och film.I en annan årskurs 2 har vi skrivit inbjudningar från Emil och Pippi. Vi har sedan gruppvis skrivit en berättelse om vad som hände då vi åkte för att hälsa på de båda. Någon grupp skrev inbjudan, en annan om förberedelserna, en tredje om vad vi gjorde där och vem vi träffade osv. Det var då det här med tandborsten dök upp. Barnen tyckte Pippi behövde en sådan så det fick hon i present. Det är bland det roligaste med att vara lärare. Att vi får ta del av hur barnen tänker. Att jobba inför ett öppet hus kan vara lite hektiskt. Men det piggar också upp. Och efter anspänningen jobbar barnen som aldrig förr. Att skolan är händelserik ökar tydligtvis motivationen.

Dweck Carol,(2015) Mindset – du blir vad du tänker, Natur & Kultur Akademiska

I en årskurs 3 har vi skrivit filmrecensioner oner.

I en annan 3:a har vi ritat av Astrid.

Både som ung och som äldre dam.

Pop-upp kort i tekniken med karaktär och adjektiv. (Åk 2)

Vi har brevväxlat (åk 2).

Vi har illustrerat. (Åk 2)

Vi har byggt objekt ur Karlsson på taket (åk1)