Bygga och samarbeta

Vi har köpt nytt byggmaterial till fritids. En stor låda till varje avdelning. Det är det omåttligt populära materialet plusplus som vi införskaffat i riklig mängd. Idag då jag skulle gå hem ropade Niklas på mig för att visa hur eleverna kommit igång med att bygga. Det är intressant och glädjande att se hur barnen förkovrar genom detta oförutsägbara material. De samarbetar och diskuterar och förhandlar om vad som ska byggas eller hur min värld kan fogas samman med din värld. Oförutsägbart material har denna inverkan på leken att det gynnar samarbete, förhandlingar och fantasi. Det gäller även oförutsägbart material i utomhusmiljön som jag skrivit mer om här. Att barn samarbetar är en nyckelfråga i skolan. På så vis utvecklar de sitt språk och samspel men det är också en utmärkt möjlighet att skapa en känsla av inkludering och delaktighet hos barnen. Samhandling är en aspekt av delaktighet (SPSM 2018) som gynnar elevernas möjligheter att lyckas i skolan.

SPSM (2018) Szönyi K, Söderqvist, T, Delaktighet– ett arbetssätt i skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet—ett-arbetssatt-i- skolan.pdf/

Lämna ett svar