När det brinner mellan barnen

Idag var det mycket aktivitet på skolgården där flera olika grupper av barn var mycket upptagna i leken. En orsak till detta var alla de underbara höstlöv som fallit ned och bildade ett färggrannt täcke under träden. För oss på Kyrkskolan i Sorunda med vår gigantiska skolgård yppade sig många kreativa möjligheter där flera olika grupper av barn lekte med de fallna löven på olika sätt. De samlade dem, grävde ned sig i dem, kastade sig i lövhögar, duschade i dem och lade ut dem som ett lager i lusthuset, smyckade sig med dem, grävde och byggde med dem osv. Löven fungerar som ett ”oförutsägbart material” vilket vi ofta finner i naturen. Materialet och en oförutsägbar miljö gynnar barnens fantasi och samarbete – en gemensam lek (Eriksson Bergström 2012). Ett oförutsägbart material uppmuntrar nämligen samtal och förhandlingar kring mening bland eleverna då de behöver komma överens om materialets betydelse i leken för att leken ska kunna utvecklas. Som 6-åringar har barn just kommit in i den fasen i livet då planering blivit en intressant och möjlig aktivitet för dem. Något som de gärna gör till och från i tidiga år. Om de får möjlighet vill säga. Denna typ av aktiviteter dyker ofta upp i utemiljön. Forskning visar nämligen att utomhusmiljön gynnar barns interaktion, samspel och språkliga färdigheter då de spenderar mer tid i förhandlingar med varandra kring lekens gemensamma förståelse i utemiljön (Änggård 2009, Björck-Åkesson m.fl. 2014).

Vi får dock inte glömma att denna interaktion som gynnar barnens kommunikation också erbjuder en särskild utmaning för barn som har begränsat med språk eller dyl. De kan behöva hjälp in i leken för att hitta en ”roll” som passar. Den tillåtande utemiljön kan nämligen också dölja att barn exkluderas (Engdahl 2009).

Referenserna hämtade ur en sammanställning om forskning:

Tallberg Broman, I, Vallberg Roth, A-C, Palla, L, & Persson, S, (2015) Förskola tidig intervention, Vetenskapsrådet

1 comment for “När det brinner mellan barnen

Lämna ett svar