Struktur och ro på fritids

Mycket kan man lära sig på fritids och många olika sätt finns att skapa struktur för eleverna. På Solens fritids använder Ivana Petrovic klockor och bildschema för att tydliggöra på tavlan vad som ska hända. På så vis skapas trygghet och förutsägbarhet, vilket är viktigt för att elever ska lyckas. Det är bra för alla barn om än särskilt viktigt för vissa. Då vi använder klockor som här ges dessutom utrymme att träna på klockan men även att läsa.

Att skapa ordning och struktur på fritids kan göras på flera sätt. Jag har tidigare skrivit om detta från Glädjens fritids då barnen fick laborera med sina namn och välja aktivitet här. Liknande upplägg använde vi i förskoleklass på Svandammsskolan då eleverna fick boka upp sig för att gynna arbetsro och samtidigt möta text som jag skrivit om här.

Lämna ett svar