Experiment, läsning och pyssel – tema luft inspirerar 

Jag har tidigare skrivit om tema luft och rymden här. Då var jag i förskolan. Nu har vi gjort något liknande i F-klassen och det är kul. Vi började med några experiment.  En ballong som flyger får oss att tänka på jetmotorn. Dykarklocka illustrerar hur luften tar plats. För att lyfta fram luften med koppling till teknik läste vi Halvan och helikoptern. Sedan tillverkade vi en liten pappershelikopter var och en från ritningen i boken. Vi torkar äpplen som vi smakar på och pratar om vad det är som händer. På idrotten känner vi av hur luften tar plats i vår fallskärm. Vi skriver och målar och viker solfjädrar. När vi fläktar oss med dem känner vi hur de sätter fart på luften.När vi jobbar tematiskt på det här sättet får vi tillfälle att närma oss ämnet på flera olika sätt vilket gynnar barnens förståelse. Men det är också lustfyllt att upptäcka fysikens lagar genom experiment och sinnliga erfarenheter. Det är tydligt vilka små vetenskapare barn är. Experiment är så naturligt för dem och de uppslukas direkt av att testa och undersöka olika fysikaliska förhållanden. I tema som här finns rika möjligheter att undersöka och lära med koppling till praktiken. Något som gynnar minnet visar forskning.

http://ki.se/forskning/hjarnans-harda-skola

Läs mer om tematiskt arbete här.

Lämna ett svar