Lek för lugn – flytta ringen

Jag har tidigare skrivit om olika lekar som kan vara till hjälp att skapa ro i förskoleklassen här. Idag hittade jag ett nytt tips som jag iakttog då jag var jag inne hos Viola och Ivana i deras klass en stund just innan lunchen. Då fick barnen tillfälle att leka flytta ringen samtidigt som de väntade på att alla skulle samla ihop sig inför lunch.

Flytta ringen ger både motorisk och mental träning.

Leken som övar samarbete, koncentration och koordination går ut på att eleverna står i ring och håller varandras händer. Mellan två elever hänger man en rockring. ( Barnen ska ha sina armar igenom ringen så att rockringen hänger som på en krok). Nu ska ringen vandra i cirkeln utan att vi släpper taget. Vi måste krångla oss igenom ringen och hjälpa varandra så gott det går utan att släppa varandras händer. Mycket roligt och ändå lugnande då det kräver koncentration.

Iden här leken var också fröken Viola med och lekte. Det var spännande att se hur hon tog sig an övningen. Att vi vuxna är delaktiga i leken gynnar vårt relationsskapande med eleverna. Och det vet vi idag att goda relationer till eleverna kommit att betonas alltmer på senare år för att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö som stärker elevernas motivation.

Då jag läser om leken på nätet kan den också utvecklas genom att ha flera ringar som vandrar alternativt att man tar tid på ringens väg i cirkeln. En annan kollega förmedlade att hon ofta lekte denna lek i sin f-2 klass. Där fick barnen också tillfälle att säga något i samband med att de tog sig genom ringen, till exempel deras favoritfärg, favoritmat el. dyl..

Lämna ett svar