Mjuka övergångar på ”Glädjen” och ”Lyckan”

I vår skola känns det att vi har ett tajt samarbete med de lärare som tar över våra barn från förskoleklass till årskurs ett. Våra klassrum ligger vägg i vägg och här finns goda möjligheter för oss att bolla olika frågor tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen. Det kan handla om att hjälpa till med placeringar och gruppindelningar i början av året. Eller att förmedla hur vi har hanterat olika utmaningar i gruppen. Hur vi har anpassat undervisningen för att alla ska lyckas.

Det är också roligt att få ta del av elevernas fortsatta utveckling då närheten till dem ger oss viss insyn. Varje dag då vi går till matsalen kan vi läsa saker som de skrivit och ritat som sitter uppsatt på väggarna utanför klassrummet. Vi kan också ge barnen feedback på sådant vi sett då de fortfarande går kvar på vår fritidsavdelning Glädjen. Ett liknande upplägg har de också i vår parallella fritidsavdelning Lyckan.

Övergångar mellan skolformer är viktiga för att fånga upp alla barn och ge dem trygghet för att lyckas i skolan. Det poängteras av flera undersökningar (SOU 2010:95) och nu även i den reviderade läroplanen för förskoleklassen. Jag har tidigare skrivit om hur vi arbetar för att skapa trygga övergångar mellan förskolan och F-klass här och här.

Efter att barnen gått ett år hos oss har de ytterligare en övergång till första klass. Den underlättas av att de får träffa sin framtida fröken flera gånger då de under året i förskoleklass har faddrar i hennes årskurs tre. Men den underlättas också av att vi finns kvar alldeles intill och fortsätter träffa barnen på fritids. Deras pedagoger på fritids finns också kvar i anslutning till klassen i årskurs ett. Då de börjar ettan har de redan en relation till de nya barnen i förskoleklass. De har nämligen varit faddrar till dem i övergången från förskolan. På fritids ger vi dessutom möjlighet för alla att bekanta sig då vi grupperar eleverna tillsammans över årskurserna i olika moment om vi går till parken eller äter mellis parvis. På så vis skapas ett kitt i övergångarna så att alla relationer inte förändras i ett slag.

SOU 2010:95. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer

Lämna ett svar