Leka och lära på olika nivå

Idag efter lunchen hade vi lärande lek i förskoleklassen. Det innebär att vi fröknar bestämmer vem som ska leka med vem och vad de ska leka/spela med. Barnen uppskattar att lära sig nya lekar/spel med nya kamrater och när vi gjort det några gånger ser vi att barnen utvecklar sina val och prövar nytt även i den fria leken.

I lärande lek tar vi fram många olika spel och material för att tillfredsställa alla på sin nivå. Vi har ett skåp i klassrummet ur vilket vi plockar fram materialet. På så vis känns det lite spännande och exklusivt samtidigt som vi har lättare att hålla ordning. I vårt klassrum är det nämligen många barn som passerar om dagarna då det är här vi öppnar och stänger skolan. Och även om vi har god ordning på fritids så är det ändå viktigt att vi plockar undan vissa saker för att behålla dem intakta. För att den lärande leken ska fungera måste vi också se till att variera över tid. Som allt arbete i skolan fungerar det bäst om det finns en progression i utmaningarna.

I lärande lek kan det handla om att pussla, bygga kulbanor, sortera alfabetsstenar, räkna och sortera tal , läsa, spela spel etc. Ofta drar vi stickor när vi ska jobbar så här men det händer också att vi organiserar mer på fri hand. Det viktiga är att barnen finner utmaningar som sporrar dem. En annan poäng kan vara att de får samspela i nya konstellationer som läranderesurser för varandra (Wiliam & Leahy 2015:177-207). I det här momentet finns det också stora möjligheter att stötta barn. Det gör vi genom att delta med dem i leken eller observera dem och uppmuntra de som behöver.

Men vi får vara försiktiga så vi gynnar lekens motivation. Då de leker/spelar tillsammans upplever de att de att de har en viss kontroll över förloppet. Att ha kontroll och att sätta verkligheten åt sidan är två förutsättningar som bör vara uppfyllda för att barn ska uppleva det hela som en lek med sin alldeles särskilda förmåga att driva barnens egen inre motivation (Lillemyr, 2013). Vi kan instruera och skapa rutiner för hur materialen fungerar. Men vi bör också visa en viss öppenhet för deras initiativ. Det kan hända att de utvecklar leken till nya nivåer. Jag har skrivit mer om lekens allvar här och här.

Litteratur

Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

Wiliam, Dylan & Leahy, Siobhan (2015) Handbok i formativ bedömning, Stockholm: Natur & Kultur

Lämna ett svar