Läsa och räkna och vem känner vem?

Jag har tidigare skrivit om hur vi använt våra namnkort för lästräning och samtal kring antal och jämförande begrepp bl a här. Med den nya F-klassen har vi börjat direkt med dessa namnkort. De använder vi i olika övningar som inträdesbiljett till samlingen på morgonen. Målet är att lära barnen att läsa med hjälp av att laborera med namnen. Ett annat mål är att räkna och öva taluppfattning och jämförande begrepp. Så här kan det gå till:

1. När barnen går in genom dörren ska de en och en leta upp sitt namn och därefter sätta upp det på tavlan för att markera sin närvaro. Alla som behöver får hjälp så att alla lyckas. När de är klara kontrollerar vi vilka barn som fattas. Vi bokstaverar deras namn tillsammans. Vi talar om antalet. Vi räknar hur många som är närvarande. Vi lägger samman närvarade och frånvarande..

2. En annan morgon får barnen fråga varandra något. T.ex. Vart de gick i förskola. De ska sedan sätta upp kamratens namn på tavlan. På så sätt får de träna på varandras namn men även veta mer om varandra. Här är det viktigt att stötta så att alla hittar namnen genom att leta efter exempelvis en viss förstabokstav. Att kartlägga deras tillhörighet på olika förskolor kan också vara till nytta för oss. På så vis får vi direkt en bild av deras relationer och nätverk innan de kom.

3. Då vi sätter upp våra kort brukar vi sätta dem i grupper om 10. På så vis smyger vi in en förförståelse för positionssystemet/10-bas. När vi pratar om staplarna kan vi också få ett samtal om viktiga begrepp som: lika, olika, fler än, färre än osv. Just sådana begrepp som vi har som mål att lära oss i F-klass. Samtidigt lär vi oss bokstäver och bokstavsljud inför lästräning.

På det här sättet räknar vi med konkret material, något som gynnar barnens taluppfattning och vi lär oss ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999). Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedts

Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

4 comments for “Läsa och räkna och vem känner vem?

Lämna ett svar