Lek och stöttning i läs-skrivinlärning

Jag har tidigare skrivit om hur vi tränar på att läsa och räkna med namnkort i F-klassen bland annat här. Nu jobbar vi varje morgon på det viset och stavar i kör namnen på alla de som är frånvarande. Under dagen hänger ofta namnkort och anteckningar kvar på tavlan. Det är positivt då det underlättar för barnen att lära sig skriva namnen i den fria leken. De tillgängliga texterna gynnar deras litteracitet (Hagtvet 2006).

Idag observerade jag just att 2 barn använde namnkorten som förlaga då de skrev alla namnen på tavlan tillsammans. Det är roligt att se dem arbeta av egen motivation. Antagligen var denna övning precis på rätt nivå där förmåga och utmaning matchade och gav ”flow (Csikszentmihalyi).

Men de flesta barnen i vår grupp är ännu inte redo för en sådan driven lek med bokstäver. De behöver fortfarande stöttning. För att underlätta lärandet har vi satt upp alfabetet invid dörren så att vi kan använda oss av det när vi som inträdesbiljett ska plocka namn. Då kan vi ge ledtrådar genom att peka på rätt förstabokstav. Så får barnen försöka finna det sökta namnet. De blir tvungna att anstränga sig.

Att skifta mellan utmaning och träning ger bra dynamik i undervisningen påtalar James Nottingham. Han har myntat begreppet the LearningPit – lärgropen eller en lärandeutmaning i Nina Cronees översättning. Här är gropen en bild som gestaltar den svårighet som det kan innebära att faktiskt förstå ett begrepp. Det ska vara lite utmaning och ansträngning menar han. Det är då vi verkligen lär.Att ha en medveten planering som gynnar alla kallas i Skolverkets terminologi ”generella anpassningar”(Skolverket 2014) . Med det menas att vi ska känna till elevernas erfarenhet och intressen. Användning sv korten och alfabetstavlans närvaro skulle kunna vara en sådan generell anpassning. Så även barnens möjlighet att få lov att skriva på lek på tavlan.

Vi ska inte underskatta vad leken betyder för barnen. Inte minst för barn i åldern 5-6 år. Att visa respekt för barns lek är också ett ämne som betonas i boken Lek på allvar av Ole Fredrik Lillemyr (Liber 2013). Lillemyr refererar till Levy då han betonar att leken är ett område där barnets lust och inre motivation är nära kopplad till att barnet känner att det har kontroll över något där det sätter verkligheten åt sidan. Vi fröknar gläder oss särkilt när leken skapa tillfälle till övning – ett lärande utan stress.

Källor:

Eriksen Hagtvet, Bente (2006), Skriftspråksutveckling genom lek, Natur och kultur

http://www.jamesnottingham.co.uk/learning-pit/

Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

Skolverket (2014) Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes

5 comments for “Lek och stöttning i läs-skrivinlärning

 1. linn
  28 augusti, 2019 at 07:23

  Hej! Jag tycker bilden är jättebra med lärandeutmaning. Har visat den för mina elever och vi har pratat om den. Skulle gärna skicka hem den i veckobrev till föräldrarna så att de vet vad vi har pratat om. Får man använda bilden? Eller vem ska jag i så fall länka till?

  mvh
  Linn

 2. kulturpedagogik.se
  28 augusti, 2019 at 09:24

  Hej Linn! Bilden äger jag ej och kan heller inte säga om du får sprida den. Men så länge det inte handlar om att tjäna pengar på bilden så kan jag tänka mig att det är ok. Du ser illustratörens/översättarens namn i texten. Referera i så fall både till upphovsmannen (James Nottingham) och den som gjort den svenska bilden (Nina Cronee)
  Ha det gott!
  Maria

Lämna ett svar