Utmaning och flow i hemliga påsars land

Vi har kommit till de hemliga påsarnas förlovade land i vårt arbete med Bornholmslek. Barnen i våra grupper älskar hemliga påsar. Här får de sticka ned handen i påsen och känna efter samt gissa vad vad som döljer sig. Därefter ska de identifiera ljud och hitta gemensamma begynnelseljud.

För att eleverna i våra grupper ska känna sig utmanade så får de också skriva orden på tavlan. Annars blir det för enkelt för många av dem. Att hitta rätt nivå på utmaning gynnar deras motivation – flow (Csikszentmihalyi). Vi hjälps åt att ljuda och behöver de hjälp med en bokstav så får de naturligtvis stöd i det. På så vis tycker alla det är kul att skriva på tavlan. Det är mycket positivt.

Att de tycker att det är roligt och utmanande är viktigt för att gynna mycket framtida skrivande. Därför är vi också försiktiga med att rätta dem då de skriver så här ”offentligt”. De uppfattar nämligen övningen som en lek. Att visa respekt för barns lek är också ett ämne som betonas i boken Lek på allvar av Ole Fredrik Lillemyr (Liber 2013). Lillemyr refererar till Levy då han betonar att leken är ett område där barnets lust och inre motivation är nära kopplad till att det känner sig ha kontroll över något där det sätter verkligheten åt sidan. Det är alltså viktigt för barnen att känna att de har kontroll. Annars tappar de lätt lusten. Jag har skrivit mer om lek och stöttning i läs och skrivinlärning häroch mer om lekens allvar och hur barn lär här.

Litteratur

Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

Lämna ett svar