Finmotorik och varierad repetition

Vi har jobbat med talen 1-9 under första terminen i förskoleklassen. Mycket har det handlat om taluppfattning och det måste vi fortsätta med. Dvs antalet som åsyftas. Oftast använder vi praktiska representationer för att skapa en förståelse och ge barnen inre bilder att luta sig mot som jag skrivit om till exempel här. Siffrorna är abstrakta representationer och det viktigaste är att få eleverna att förstå vad den abstrakta symbolen egentligen betecknar för någon konkret storhet – taluppfattning.

Men vi ska också lära oss siffrorna. Ett sätt att repetera dem är att klippa och klistra. Då får vi också tillfälle att öva vår finmotorik. I den här övningen jobbat barnen med att rita av mallar i kartong på ett lagom stort färgat papper. Sedan klipper de och klistrar upp siffrorna på en svart A4. Kul och nyttigt tycker vi. Här kan vi också passa på att lära den som är redo hur man klipper hålet i 6an genom att vika pappret eller visa hur man kan klippa bit för bit för att få en fin figur. Med mallarnas hjälp klarar alla barn att genomföra övningen på sin nivå. Att planera undervisningen så att alla elever kan inkluderas och arbeta på sin nivå kallas en generell anpassning (Skolverket 2013).

Skolverket (2014) Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes

Lämna ett svar