Talet 4 med spänning

Idag gick vi lite djupare in på talet 4 genom att undersöka talkamraterna. Men först spelade vi Trulles Troll nr 4 (Gleerups Utbildning) som är en rytmisk ramsa som barnen verkligen gillar. Sedan fick vi användning för en plastask som vi delat upp i två avdelningar med en liten skiljevägg och i den lade vi 4 st ekollon. Tanken var att vi skulle stänga asken, skaka den och se hur ekollonen placerade sig. Men innan vi gjorde det var vi tvungna att fundera ut vilka olika kombinationer som är möjliga. Jag ritade på tavlan efter barnens förslag. Sedan skrev vi också med siffror vid sidan av teckningarna.

Efter att vi kartlagt vilka olika kombinationer som finns var det dags att sätta på locket, skaka asken och kontrollera hur de råkade placera sig. Nu gick jag runt och skakade och lät olika barn öppna locket. När vi konstaterat vilken talkamrat som kom upp markerade vi ett streck vid den kamraten på tavlan. Det var uppskattat och mycket spännande tyckte de. Efter denna introduktion var det dags att skriva fyror och färglägga trollet. Senare på dagen var det många barn som ville leka skola och skriva addition på tavlan. Kul men lite högljutt så övningen fick flytta in i byggrummet. Deras nyvunna intresse ser jag dock som en positiv respons. När vårt lärande letar sig in i ”barns egen kultur” (Mouritzen 2002) dvs. in i leken, då vet vi att sexåringarna verkligen tagit intryck av undervisningen.På det här sättet räknar vi också med konkret material, något som gynnar barnens taluppfattning och vi lär oss ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999).Litteratur

Mouritsen, Flemming (2002)”Child culture – play culture”, i Flemming Mouritsen & Jens Quortrup (ed): Childhood and children ́s culture, University press of Southern Denmark

Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedts

Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

2 comments for “Talet 4 med spänning

Lämna ett svar