Tema O med ormkull

Vi arbetar med bokstäver i tema. Det innebär att vi tar upp bokstaven på flera olika sätt. Vi läser en gåta om ett djur. I det här fallet orm på O. På så vis introducerar vi begrepp som klassificerar djur: däggdjur, leddjur, insekter, köttätare, växtätare, kräldjur osv. Vi kommer också in på andra fakta om djuren med koppling till matematik (längd, antal ben, antal vingar, vikt osv.). Efter flera ledtrådar får de ropa djuret i kör.

Vi gestaltar också bokstaven genom att plocka arter i skogen som här ormbunke på O och sedan fotografera. Vi försöker leka en lek på O. Den här veckan blev det ormkull – en variant på kedjekull där kullaren och de som blir kullade ska hålla ihop så de bildar en lång orm där kullaren är huvudet.

Vi skrev O ute på fotbollsplan med pinnar. Sedan skrev vi förstås o i vår skrivbok och färglade bilden av djuret. Detta är ett moment som flera av barnen uppskattar – kanske känner de sig då som riktiga skolbarn där de sitter och jobbar vid sina bord. Fördelen med att öva att skriva för han är att det är lättare att memorera bokstaven då vi gör den med kroppen. Men vi skriver oss också till läsning på iPad, något som jag skrivit om bl. a. här.

Lämna ett svar