Talet 5 på flera sätt

Jag har tidigare skrivit om hur vi introducerade talet 4 med ett mått av spänning här. Idag var det dags för talet 5 och vi gjorde på liknande sätt. Alltså använde sig Helena av den lilla asken för att visa hur de fem ekollonen kunde placera sig på på olika sätt om de delas i två delar.

Barnen fick klura ut vilka kombinationer som finns och vi ritar och skriver på tavlan. Därefter skakar vi asken och ser vilka kombinationer som kommer upp. Nu får barnen gå fram till tavlan och markera med ett streck den aktuella kombinationen.

Sedan var det daga för 5-dans. Nu får barnen varsitt kort med siffrorna 0-5. Musiken spelar. Då musiken stängs av ska man para ihop sig med sin 5-kamrat.

Innan lunch var det dags för den sista aktiviteten kring talet 5 för den här gången.

Nu fick varje barn enskilt svara på om hur många ekollon som var bakom ryggen då Helena höll ett visst antal i handen. Då de svarat på frågan fick de gå och tvätta händerna. På det här sättet räknar vi med konkret material, något som gynnar barnens taluppfattning och vi lär oss ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999).

Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedts

Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

1 comment for “Talet 5 på flera sätt

Lämna ett svar