Bornholm, blinklek och Trulle – sammanhang för lärande

Idag pratade vi om meningar i Bornholmslek på morgonen. Efter rasten var det dags att introducera siffran 2 och samtidigt ta upp begreppet par. För att göra det lite spännande använde vi en ”hemlig påse” med olika saker i par. Nu skulle barnen sticka ned handen i den och plocka upp ett ”hemligt” objekt. När all hade fått upp något skulle de leta upp sin ”parhäst”. Det fick de göra en och en genom att beskriva sitt objekt med en mening – så knöt vi an till meningar som vi pratat om tidigare. Vi tittade också på våra namnkort på tavlan för att belysa jämna par. På det här sättet räknar vi med konkret material, något som gynnar barnens taluppfattning och vi lär oss ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999).

Därefter lekte vi blinkleken tillsammans. En utmaning bara det! Senare under dagen övade vi på att skriva siffran två och färglägga tvåans Trulletroll samt lyssna på ramsan som kommer med trollen (Gleerups).Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedts

Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

1 comment for “Bornholm, blinklek och Trulle – sammanhang för lärande

Lämna ett svar