Variera mera i samlingen

Jag har tidigare skrivit om hur vi använder namnkorten kopplade till olika frågor som en inträdesbiljett i samlingen. På så vis har barnen lärt sig läsa först sitt eget och sedan varandras namn.

Då korten kopplas till frågor gestaltar sig barnens svar som ett stapeldiagram på tavlan. Det skapar en bild av svaren som underlättar för oss att diskutera olika begrepp som flest, fler än, färre än osv. Vi brukar också räkna staplarna och barnen får komma fram och skriva antalet på tavlan.

Men det ger oss också ett tillfälle att ta upp olika frågor, som i sin tur ger inspiration till samtal om exempelvis våra vanor och intressen. Den här veckan frågade Helena exempelvis hur barnen kom till skolan. Då fick vi tillfälle att prata om vad som är bäst för miljön och kroppen också.. På så vis lär vi känna varandra och alla blir delaktiga och synliggjorda med sitt bidrag. Idag pratade vi om våra favoritböcker. Och det gav upphov till att minnas böcker som man glömt och få tips om nya.

Ibland har vi också använt korten då vi kontrollerat närvaron, för att räkna med tiotal. Det är också bra att känna till. Varför? På det här sättet räknar vi med konkret material, något som gynnar barnens taluppfattning och vi lär oss ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999).

Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedt

Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

3 comments for “Variera mera i samlingen

Kommentera