Engelska i inträdesbiljetten

Jag har tidigare skrivit om hur vi använt våra namnkort för lästräning och samtal kring antal och jämförande begrepp bl a här. Det går även att göra på engelska. På senaste tiden har jag börjat träna lite engelska med eleverna som inträdesbiljett i samlingen.

För att öva deras hörförståelse och våga prata får de hälsa, svara på enkla frågor om vad de heter och hur gamla de är. I små steg så att alla lyckas. Igår fick de också välja ett djur och sätta sitt namnkort vid cat, dog, owl eller horse. Så introducerade vi några namn på djur. Det gjorde de gärna. Och det var intressant att se vad de valde för djur. Ofta speglar det deras personlighet.

Varför gör vi detta? För att ge dem en försmak på vad som komma skall. Förförståelse är alltid bra att ha. I ett språkutvecklande arbetssätt betonas det av Jim Cummins för att underlätta för speciellt andraspråkselever att ta till sig ny kunskap och text (Gibbons, 2006). Men som mycket ”speciell” pedagogik är det bra för alla barn. Jag vill få de här barnen att känna att de har en förmåga att lyssna och förstå samt tala på engelska, genom att få erfarenhet av samtal. Det gör det lättare för dem framöver.

Barnen tycker också det är spännande att lära sig engelska. Då vi, i veckan,  skrev om vad vi önskade inför nästa år, var det många av barnen som ville lära sig mera engelska. Och det är väl ganska naturligt. Dewey (2004) pekade på just detta att barns intresse är ett tecken på spirande kunskap.

Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. 4., [utök.] utg. Stockholm: Natur och kultur

Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 1. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Lämna ett svar