När det brinner

I morse då jag kom till skolan blev jag inkallad till Viola och Mona i förskoleklass. De var alldeles uppeldade och över sig nöjda och stolta över vad deras elever hade åstadkommit och ville visa för mig. På väggen hade de monterat elevernas alster och det är tydligt att nu tar vi riktiga kliv i skrivundervisningen då alla elever lyckas på ett förträffligt sätt.

Framgångsrika lärare visar stolthet över elevernas utveckling.

De hade låtit sig inspirera av Gunillas metoder då de hört henne berätta om att leka författare som jag skrev om igår här på bloggen. Hennes gnista hade nu blåst över till förskoleklasserna och satt kollegornas undervisning i brand:

Även de hade klippt ut illustrationer ur Olles skidfärd av Elsa Beskow och uppmuntrade eleverna att skriva om bilderna och låtsas att de var med i bilden. Till hjälp hade de miniwhiteboards där de kunde skiva först innan de skrev på papper. Barn som behövde stöd kunde berätta vad de tänkte och få hjälp med skrivandet på vita tavlan. Sedan fortsatte de själva på pappret. Eleverna var först lite frågande men blev genom samtalet och illustrationerna inspirerade och alla kunde skriva på sin nivå och utifrån sina förutsättningar.

När skrivandet tar fart.

En del barn har svårt att greppa pennan och då kan skrivande på iPad också vara ett alternativ. Det var så roligt att skriva tyckte barnen att flera av dem fortsatte att skriva på fritids till Monas stora förtjusning. Då har vi lyckats tända igång deras motorer vill jag lova. Det är mycket glädjande då eleverna får ”flow” när de skriver av sin egen inre motivation (Csikszentmihalyi 2016). Det är ett tecken på att de har blivit utmanade och fått stöd på rätt nivå.

Skriva på iPad går också bra.

Om barnen väljer att ta med sig kunskaper från undervisningen in i den fria leken i barns egen kultur (Mouritsen 2002). Om de får lov att lyckas. Om de upplever sin egen utveckling genom att komma igenom svårigheter med vår hjälp. Då finns det också goda möjligheter för eleverna att få en positiv inställning till ansträngningar i skolan – en dynamisk inställning (Dweck 2015). En sådan tro på sin egen förmåga vill vi gärna ge dem då den skapar goda möjligheter att lyckas både i skolan och i livet.

Csikszentmihalyi Mihaly, (2016) Flow : Den optimala upplevelsens psykologi, Natur & Kultur Akademiska

Dweck Carol,(2015) Mindset – du blir vad du tänker, Natur & Kultur Akademiska

Mouritsen, Flemming (2002)”Child culture – play culture”, i Flemming Mouritsen & Jens Quortrup (ed): Childhood and children ́s culture, University press of Southern Denmark

1 comment for “När det brinner

Lämna ett svar