Samling med sug

Jag brukar äta med förskoleklasserna för att vara en extra vuxen då en fritidskollega går på rast. Det är bra att lära känna sexåringarna tänker jag. Det är bra för mig både som specialpedagog och biträdande rektor. På vår lilla skola vill man gärna känna alla barn och då är det toppen att börja från början. Men man blir glad av att träffa sexåringar också. Det är roligt att stifta bekantskap med alla nyfikna och kunskapstörstande filurer.

En fördel med att gå ut och hjälpa till är att man också kan se sina kollegor ”in action”. Idag då jag kom till förskoleklassen satt de som förtrollade i samlingsringen. Hur kunde det komma sig att motivationen för att kura runt mattan var så på topp? Jo, den magiska ingrediensen kallas LEK. Deras fritidslärare hade hittat på att leka Kims lek genom att använda föremål som börjar på dagens bokstav L. Och hon hade tänt ljus också för att skapa stämning. Ska sägas att barnen redan lekt leken i halvklass med sina medhavda saker hemifrån, alla på bokstaven L. Så leken var känd för barnen vilket kan påverka hur de förmådde delta. Man vet att återkommande rutiner och strukturer i klassrummet är sådant som bidrar till elevernas förmåga att lyckas (Morningstar et al 2015).

Vad lär sig barnen då i denna samling med sug? När leken styr och en elev i taget får gömma några av föremålen på mattan medan en annan elev ska titta bort. Den som tittat bort ska sedan försöka benämna de dolda föremålen. Om kamraten inte kan svara ska den som gömt ge ledtrådar. Lärande och erfarenheter av vikt som kan förekomma i denna situation:

  • benämna föremål
  • öva på bokstavsljud
  • tala framför grupp
  • lyssna på kamrater
  • hitta på ledtrådar – mera språklig träning
  • bli sedd
  • bli lyssnad på
  • vänta på sin tur
  • uppleva lekens motivation – intresse
  • sitta nära kamrater – gemenskap

I en tid då barn såväl som vuxna spenderar alltmer vaken tid framför bildskärmar måste vi värna ”den analoga” leken. Här lär sig barnen många sociala färdigheter och utvecklar sin förmåga till samspel. Kan de få lära sig att lyckas här så bygger de såväl självförtroende som gemenskap. Att sitta i en samlingsring och vänta på sin tur kan vara en utmaning. Den erfarna läraren behöver här använda sin fingertoppskänsla för att veta vem som bäst behöver lyftas men också se till så att alla får chansen över tid och att det känns rättvist. Leken har en särskild förmåga att skapa ro i förskoleklassen är min erfarenhet. Något som jag skrivit mer om här.

Morningstar, M. E., Shogren, K. A., Lee, H., & Born, K. (2015). Preliminary Lessons About Supporting Participation and Learning in Inclusive Classrooms. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 40(3), 192–210. https://doi.org/10.1177/1540796915594158

Lämna ett svar