Bornholm med matte och rytm

Vi jobbar med Bornholmslek i F-klassen. Ett toppenmaterial av Ingvar Lundberg som på ett lekfullt sätt förbereder barnen inför att läsa och skriva. Fonologisk medvetenhet tränas här, något som visar sig vara mycket viktigt för att knäcka läskoden. Att bli fonologiskt medveten gynnar alla barn, inte minst de med dyslexi. Man kan säga att det är nyckeln.

I Bornholmslek undersöker vi språket på flera sätt och just i dagarna har vi kommit fram till korta och långa ord. En annan aktivitet med anknytning denna vecka var då min kollega Helena härom dagen började ”klappa” stavelser i barnens namn som en gemensam lek i samlingsringen då vi väntade på de som tvättade händerna.

I morse spann jag vidare på stavelser och lät barnen räkna hur många de hade i sitt namn och sätta upp sin namnlapp vid den kolumnen på tavlan. Vi jämförde sedan de olika staplarna och diskuterade vilka det var flest av osv. för att lära ett korrekt matematiskt språk. Dessutom talade vi förstås om hur många som var närvarande och frånvarande i klassen. Vi räknade och pratade om hur vi tänkte.

Efter samlingen var det dags för vår Bornholmslek där vi  jobbade vi med långa och korta ord. Här menar Ingvar Lundberg att vi bör fokusera på bokstavsljud och helord. Men vi noterade att vissa barn klappade orden för att ta reda på om de var långa eller korta.

1 comment for “Bornholm med matte och rytm

Lämna ett svar