Tema S med svanskull och självporträtt

Vi jobbar vidare med bokstäver, den här gången handlar det om S. Vi inledde i veckan med den hemliga påsen. Den här gången hade vi fler objekt att lägga ut på mattan. Min kollega Helena frågade barnen om de kunde finna några likheter mellan sakerna utifrån förstabokstav. De plockade ut några i taget. Snart hade de hittat alla som börjar på s. I dagarna har vi också jobbat med våra självporträtt i trolldeg. Vi har kommit fram till att måla dem så här långt. Sedan kommer vi att montera på en bakgrund och plocka pinnar till ram. Jag har skrivit mer om självporträtten här.När vi hade utepedagogik i måndags passade vi också på att samla saker i naturen på bokstaven s. Vi hittade blad av smultron. Dessutom stenar, snäckor och svampar. Några barn fick hjälpa till med att lägga upp materialet för fotografering. Vi har också läst en gåta om ett djur på s – snigel. Sedan har vi färglagt en snigel och skrivit bokstäverna i vår bokstavsbok. Vi har också lekt svanskull på idrotten.

När vi återkommer till bokstaven många gånger på olika sätt tänker vi att vi underlättar för barnen att memorera. Repetition är ju all kunskaps moder och ett varierat upplägg gör barnen intresserade. Att återkomma till samma sak gynnar ju deras förförståelse. Pauline Gibbons pratar mycket om hur viktigt det är att gynna förförståelse för barnen med svenska som andraspråk. Men förförståelse göder intresset för alla barn.

Källa:

Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 1. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren

1 comment for “Tema S med svanskull och självporträtt

Lämna ett svar