Anpassa slumpen och demokrati för arbetsro

Vår nya förskoleklass är härlig och full av liv. Nu har vi varit tillsammans i några veckor och eleverna börjar bli varma i kläderna. Det märker vi i vårt klassrum genom att det emellanåt blir väldigt pratigt. Många har mycket att säga och flera har svårt att vänta på sin tur. Därför har vi blivit mer noga med att använda stickor för att fördela ordet och aktivera alla elever (Wiliam 2013).

Att dra stickor med barnens namn är ett sätt att arbeta formativt då stickorna låter fler elever komma till tals. På så vis underlättar det för oss att få reda på barnens förståelse för ämnet och därmed ge oss grund för vår fortsatta planering av undervisningen. Stickor är ett sätt att aktivera alla men man kan också använda en slumpgenerator på padda el. dyl. När slumpen kommer med i bilden blir barnen uppslukade av att följa slumpens val. Genast lägger sig lugnet. Vem som helst kan få frågan. Men det finns också ett visst utrymme för talinitiativ då barnen som fått frågan kanske inte vet svaret och behöver fråga en kamrat. Nu kan man få räcka upp handen och hjälpa varandra. En annan fördel då vi drar stickor är att vi vuxna sköter stickorna. Skulle vi vilja att något särskilt barn ska få tillfälle att svara så kan vi ordna det. En anpassning av slumpen.Ett annat sätt att skapa motivation för arbetsro är att tala om hur vi vill ha det i klassrummet och hur vi ska vara mot varandra. Vi har i veckan skrivit upp reglerna tillsammans på tavlan. Idag fick barnen arbeta i par och rita samt klippa ur sin hand ur färgat papper för att markera att de ställer upp på våra regler. Så har vi gjort en fin tavla tillsammans som vi kan hänga i klassrummet. På så sätt får vi något konkret att peka på då vi tar upp vad vi kommit överens om och vi får lov att LÄSA. (Vi använder stora bokstäver för att så många som möjligt ska kunna läsa).

Samtidigt blir regler och värdegrund demokratiskt förankrade i gruppen. Då är det lättare för barnen att känna motivation att följa reglerna. Det demokratiska uppdraget är också tydligt i Lgr 11 och något vi bör känna stolthet över. Det är inte i varje land som demokratifrågan har kommit så långt som här i Sverige. Denna värdegrundsprocess är en civiliserad form av ”disciplinering” som gynnar alla elevers inkludering i undervisning och lärande. Men det förutsätter också att vi verkligen ser till att stå på oss kring arbetsro till vardags och ge barnen mycket beröm då de lyckas.

William, Dylan (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar