Slutbokstav och slutfonem i samlingen

Vi har jobbat med slutfonem i ord i Bornholmsmodellen (Lundberg et.al, 1994) på sista tiden. Då passar det bra att använda namnkorten i samlingen för att se vilken slutbokstav vi har i våra namn. Skulle det skilja sig från slutfonem kan vi tala om det.

På så vis undersöker vi vilka bokstäver som är vanligast i namnen i vår klass. Då vi går in i samlingen får barnen som inträdesbiljett att sätta upp sitt namn i rätt stapel. För den som behöver stöd ger vi det. På så vis blir övningen också ett tillfälle för lärande då en del barn fortfarande kan vara osäkra på vissa ljud och bokstäver.

Då vi sätter upp korten som i ett stapeldiagram finns det möjlighet att räkna antalet i staplarna samt använda begrepp för att jämföra dem. Här kan vi prata om fler, flest, färre osv. (Jag har skrivit mer om hur vi använder namnkorten här.)

Litteratur:

Lundberg I, Strid A, Rydkvist M, (1994) Bornholmsmodellen – språklekar i förskoleklass, Stockholm: Natur & Kultur

1 comment for “Slutbokstav och slutfonem i samlingen

Lämna ett svar