Skogen i våra hjärtan

Idag gick vi till skogen för att hämta pinnar. Vi behöver dem för att göra ramar till våra självporträtt. Därför tog med oss en påse och tågade iväg par om par med våra i-padkompissar. Det är nya ”kamratpar” som vi gjort i samband med att vi skriver oss till läsning på i-pad. Och fast vi bara samarbetat i den här konstellationen en gång (igår) så hittade barnen direkt sin parhäst.

Sedan gick vi uppåt gatan mot vattentornet där det finns en skog på en höjd. Nu fick vi öva på att gå fint i led, något som känns viktigt inför framtiden om vi vill ge oss ut på utflykter. Speciellt om vi vill åka in till Stockholm behöver vi kunna gå tillsammans på ett sätt så att vi vuxna inte behöver känna oss stressade. Det gick bra sedan några par fått byta plats i ledet. Att modifiera placeringar och grupper är ett viktigt instrument för att få till en god lärmiljö där alla barn kan lyckas.

Väl framme i skogen njöt vi av den spännande och samtidigt rofyllda miljön. Vi plockade pinnar, vi upptäckte en ”flod” och vi tittade på utsikten över staden och havet och lokaliserade både skolan och flera utav barnens bostäder där nere. Skogen är en utmärkt plats för lek och upptäckter med många ”rum” där det finns utrymme för många olika ideer. Hit kommer vi att gå igen. Forskning visar nämligen att utomhusmiljön gynnar barns interaktion, samspel och språkliga färdigheter då de spenderar mer tid i förhandlingar med varandra kring lekens gemensamma förståelse i utemiljön (Änggård 2009, Björck-Åkesson m.fl. 2014). En oförutsägbar miljö gynnar barnens fantasi och samarbete – en gemensam lek (Eriksson Bergström 2012). Och samarbete vill vi gynna. Vi får dock inte glömma att denna interaktion som gynnar barnens kommunikation också erbjuder en särskild utmaning för barn som har begränsat med språk eller dyl. De kan behöva hjälp in i leken för att hitta en ”roll” som passar. Den tillåtande utemiljön kan nämligen också dölja att barn exkluderas (Engdahl 2009).

Referenserna hämtade ur en sammanställning om forskning:

Tallberg Broman, I, Vallberg Roth, A-C, Palla, L, & Persson, S, (2015) Förskola tidig intervention, Vetenskapsrådet

Lämna ett svar