En sten med ett uppdrag

Personliga klassrum uppskattas.

Elever uppskattar när lärare sätter en personlig prägel på sitt klassrum. Det ska gärna vara ombonat och omsorgsfullt organiserat. Då får eleverna ökad respekt för miljön enligt Hirsh (2020). Hos riktigt respekterade lärare som skapar magi i klassrummet vet eleverna också precis vad man får och inte får göra enligt samma undersökning. Hur ramarna sätts av läraren och görs tydliga kan skifta. Men ramarna är mycket viktiga för att skapa ett klimat som ger studiero.

När stenen ligger i burken kan man gå på toa.

Idag var jag i Helenas klass på besök. Där hittade jag ett högst personligt objekt som är till hjälp för henne att sätta ramar och skapa ordning. Det är en sten på vilken hon har målat ett dass. Den tar eleven ur burken och lägger på sin bänk då hen går på toa. Så undviker vi onödigt spring och korridorproblem i anslutning till detta klassrum. – Stenen fungerar jättebra! Säger Helena glatt. Vi har tidigare pratat om hur man kan undvika ansamlingar i korridoren.

Tiokamraterna på A3

I klassen har man idag jobbat med tiokamraterna. Man har gestaltat dem på ett papper i storlek A3. Det ger gott om plats för eleverna att rita de olika kombinationerna av konkreta antal. Man har också sjungit en sång på samma tema för att underlätta memorerandet. Till sången har Helena gjort bilder på dörren som synliggör siffrorna med koppling till den läsebok som används. Fiffigt!

Helena exponerar klassens arbete på väggen utanför klassrummet för att öka motivationen att göra sitt bästa. På så vis understryker hon att arbetet är betydelsefullt (Berger i Sherrington 2020). Till vänster på dörren ser vi också att klassen jobbat med centimeter. Här konkretiseras mätning och enheter genom att exponera på väggen. Så skapar Helena flera tillfällen till explicit undervisning där måttbandet blir ett tydliggörande schema för eleverna att hänga upp kunskap på. Det blir också lätt att referera till och använda vid samtal eller för att visa om längdmått dyker upp vid läsning.

Tiokamraterna som stöd för sången och ett måttband som stöd för mätning.

Hirsh Åsa, (2020) Relationellt ledarskap i klassrummet – så skapas magi, Stockholm: Natur och Kultur

Sherrington Tom & Caviglioli (2020) Teaching WalkThrus: Visual Step-By-Step Guides to Essential Teaching Techniques, John Catt Education

Lämna ett svar