Mer teknik – kommunikation

Konstruera telefon och prova ljudet.

I årskurs 1 fortsätter vi fördjupa oss i teknik. Jag har tidigare skrivit om teknik och kläder här. I veckan har man pratat om teknik och kommunikation. Man har tittat på ännu ett avsnitt av typiskt teknik från UR. Och sin vana trogen blandas i fröken Gunillas klassrum teori och praktik. Efter samtal och film får eleverna delta i ett kommunikationsexperiment och prata i en hemmagjord telefon som Gunilla tillverkat.

En enkel telefon.

Då jag kommer in i klassrummet med en elev som tränat läsning med mig får eleven prova att tala i telefonen. Gunilla och eleven håller i varsin burk. De sträcker tråden. Sedan viskar Gunilla i muggen och eleven lyssnar. Jag ser hur hans ögon vidgas då ljudet förstärks genom ”telefonen”. Efter att ha prövat att lyssna några gånger ska eleverna själva få tillverka telefoner av plastmuggar och ett bomullssnöre, tandpetare och stoppnål.

Gunilla har dukat fram material.

Barnen samarbetar i lärpar och hjälps åt med det praktiska arbetet. De gör hål i muggens botten och trär igenom snöret. De förankrar snöret i muggen genom att knyta fast en bit tandpetare. Eleverna arbetar mycket fokuserat med att tillverka sina telefoner och de hjälps åt på ett föredömligt sätt. De är vana vid att jobba såhär och är mycket motiverade. Variationen mellan det teoretiska och det praktiska gör susen. Alla elever finner mening i klassrummet – motivation. Ledarskapet i Gunillas klassrum är mycket starkt. Här vet eleverna precis vad de får och inte får göra. Och här händer det saker som alla gläder sig åt. Det påminner om det föredömliga relationella ledarskap som påtalas av elever i Åsa Hirsh senaste bok.

I Hirsh (2020) forskning liknar eleverna den goda läraren vid någon som ibland bjuder på bullar där ingen elev vill göra något som läraren skulle ogilla. Och visst händer det att det serveras bullar härinne. Men bullarna kan också vara en symbolisk bild av något annat som sitter som en ”smäck”. Idag var det experiment i teknik som gav känslan av en högtidsstund.

Hirsh Åsa, (2020) Relationellt ledarskap i klassrummet – så skapas magi, Stockholm: Natur och Kultur

Lämna ett svar