Veckans fundering

I Gunillas klassrum uppmuntras eleverna att tänka och fundera kring antal i en burk. Denna veckan innehöll burken stora ”diamanter” som säkert uppskattades särskilt om jag känner klassen rätt.

Att tänka kring rimlighet och antal är ett sätt att utveckla begreppsförmåga och taluppfattning. Här får eleverna samtidigt tillfälle att stifta bekantskap med ett naturvetenskapligt sätt att arbeta genom att ställa hypotes och sedan undersöka verkligheten. Den gemensamma processen med den hemliga burken har också en lekfull aspekt då eleverna uppmuntras att komma med individuella gissningar som de ska skriva ned på ett papper. På så vis lockas de in i flera samtal kring tal och antal och dess rimlighet med sina kamrater. Kamratkulturen är en viktig pusselbit i och utanför klassrummet och elevernas lärande påverkas mycket av hur vi som lärare kan få igång positiva cirklar både under våra genomgångar men också under barnens gruppvisa och enskilda aktiviteter (Nuthall 2007). Jag har även tidigare skrivit om hur vi kan uppmuntra ett intresse för matematik och skapa tillfällen till enskilda och gemensamma aktiviteter genom en hemlig burk här.

Nuthall Graham, (2007) The hidden lives of learners, Wllington: NZCER PRESS

Lämna ett svar