Dela upp tal

Idag jobbade vi med talet 7 i ettan. I inträdesbiljetten efter rasten fick eleverna svaret 7 av mig som luktsalt (Wallberg 2019). Nu skulle de hitta på en passande additions- eller subtraktionsfråga. Vad är 6 + 1 ? eller vad är 8 – 1 ? eller något liknande. En fråga som kunde besvaras med 7. Då övningen är ny för eleverna tog det en stund för en del barn att komma in i tänket. Men fortsätter vi göra detta som en rutin blir det lättare för alla. Rutiner fungerar som stöd för elever att lyckas i skolan och inträdesbiljetten ska sätta igång elevernas intresse och tänkande (Wiliam 2013).

Dela talet sju med konkreta representationer.

Efter inträdesbiljetten hjälptes vi åt med att dela upp talet 7 på tavlan genom att flytta äpplen. En elev med kritiskt sinnelag påpekade genast för mig under viss upprördhet att det inte alls var fråga om äpplen. Och det hade hen ju rätt i. Jag förtydligade att vi skulle leka att vi flyttar äpplen och på så vis dela upp talet sju på olika sätt. Det accepterades. Eleverna fick komma fram och flytta magneterna i olika kombinationer och jag skrev talkamraterna på tavlan. Att jobba med konkreta representationer som stöd är bra för elevernas förståelse och ger dem ”inre bilder” av tal (Piaget i Malmer 1999).

Efteråt fick eleverna ett vitt papper. Nu skulle de skriva siffran 7 mitt på pappret. Runt om siffran skulle de skriva olika uttryck för talet 7. De fick också 7 klossar att laborera med. Jag uppmanade dem att samarbeta med sina kamrater. Här fanns goda möjligheter för eleverna att jobba på sin nivå och att lära av kamraterna. Vad eleverna lär av sina kamrater är en viktig fråga för oss lärare. Kamratkulturen har visat sig vare en mycket viktig faktor för elevernas lärande och här kan också missförstånd spridas om vi inte ser upp (Nuthall 2007). Liknande övningar har jag skrivit om tidigare här.

Malmer, Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur

Nuthall Graham, (2007) The hidden lives of learners, Wllington: NZCER PRESS 

Wallberg, H (2019) Lektionsdesign: en handbok, Gothia Fortbildning

Wiliam, Dylan (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar