Musik och poesi om lärande till avslutningen

Vi förbereder en liten föreställning för förskoleklassens anhöriga till skolavslutningen. Nu ska vi sjunga sånger som handlar om sådant som vi lärt under året. Genom musiken repeterar vi åter det vi det vi lärt, så det är både nyttigt och kul. Barnen tycker mycket om att sjunga och det är ett utmärkt sätt att lära. En av våra kollegor Krisitina Skafvenstedt har varit mycket flitig och skrivit många fina låtar på olika aktuella ämnen i lägre åldrar.Till föreställningen får eleverna också skyltar att hålla upp för att illustrera sådant som vi sjunger om. På så vis har de en liten utmaning att koncentrera sig på då de står framme vid tavlan. Men även skyltarna fungerar som en repetition och ett sorts material som gynnar elevernas litteracitet (Hagtvet 1990). Här ovan några skyltar till vår sång om dubbelt och hälften.Lyssna på låten

. Vi har tränat en hel del på dubbelt och hälften under året. I förskoleklassen är det en utmaning att greppa sådana abstrakta begrepp. Men med hjälp av många konkreta övningar och musik går det bra.

Vi sjunger också en annan populär låt i klassen – Vi är former. Lyssna på låten här.

Den handlar om geometriska figurer och då visar vi upp sådana. Sången avslutas också med triangelspel. Även det en utmaning för den utvalda eleven.

Då vi studerat fjärilar under året har vi dessutom gjort fjärilar som vi ska sätta på blompinne och vifta med då vi sjunger Citronfjärilen.

Vi sjunger också om vänskap, om bokstäver och om solsystemet. I slutet av föreställningen läser vi en dikt som vi satt samman av barnens meningar som de skrivit på iPad om året i F-klass. Alla elever har därmed varit med och bidragit till texten som läses upp av några elever. Inför föreställningen behöver vi öva både på sång och diktläsning och det är härligt att se hur eleverna övar med glatt humör och hjälper varandra att träna. På det här sättet blir bokstäver och läsning ett naturligt verktyg i förberedelsen för vårt uppträdande och inte ett mål i sig.

Hagtvet, Bente (1990), Skriftspråksutveckling genom lek – hur skriftspråket kan stimuleras i förskoleåldern. Natur och Kultur, Stockholm

Lämna ett svar