Vi uppskattar centimeter – i naturen

Skolåret lider mot sitt slut och nu är det tid att knyta ihop påsen. Därför tog jag med mig måttband till vår lektion i utematte i måndags. Vi har under året jobbat en hel del med meter och halvmeter med hjälp av våra rep där vi genom lekar övat på att mäta, räkna och uppskatta. Vi har också jobbat en del med centimeter men nu var det länge sedan. Därför tog vi tillfället i akt och hade en liten genomgång om hur det hänger ihop. Att gå tillbaka för att repetera begreppen och för att koppla samman dem till en helhet är bra för lärande och förståelse. Jag gjorde som en gåta där barnen fick gissa hur många centimeter som jag markerade på måttbandet. Sedan vände vi och kontrollerade på skalan. Med ett konkret material som måttband blir det lätt att diskutera och visa och ett bildstöd som gynnar alla elevers förståelse. Att ställa frågor till barnen så de får vara med och tänka, gissa eller komma ihåg är viktigt för att hålla publiken alert och intresserad. Efter genomgången fick barnen jobba i grupper om tre. Nu skulle de göra som jag, gåtor för varandra. De tycker den här övningen är kul och visar sig snart bra på att uppskatta antal centimeter. Något som kommer på köpet här är att det blir naturligt att räkna med tiotal, något som vi också jobbat med under året. Efter lektionen får barnen leka fritt ute. Det gynnar deras hälsa både mentalt och fysiskt och leken i naturen leder också till ökat samarbete och kreativitet vilket jag skrivit om här.

Lämna ett svar