Mätlek med meter i stafett

Efter att ha mätt med kottar under två måndagar i skogen var det idag dags att prova att mäta med meter. Den gick till så att barnen delades upp i fem lag. Helena räknade 1, 2, 3, 4, 5 och för att de säkert skulle komma ihåg vilket lag de tillhörde fick de hålla upp lika många fingrar (de är 6 år gamla). Lagen fick nu samla sig och stå på led utmed en linje. Några meter längre fram la jag ut våra rep, som mäter 1 m och 1/2 m utmed en annan linje.

Nu skulle barnen som stod först i leden på given signal springa och hämta ett rep. Då de lämnat första repet hos sitt lag fick nästa barn i tur springa. Nu gällde det att samla så många och så långa rep som möjligt. När alla rep var slut skulle de sätta sig ned.Sedan var det dags att räkna repen. Alla lag fick berätta hur många de fått ihop. Men de var ju olika långa. Skulle de med flest rep få ihop det längsta undrade jag.  Nu var det dags att mäta. Barnen lade ut repen efter varandra och så räknade vi antalet metrar och la samman halvmetrar. Spännande och kul tyckte vi.

Även här räknar vi med konkret material. Det gynnar barnens förståelse och taluppfattning och vi lär oss ett korrekt matematiskt språk (Kruse 1914, Malmer 1999).

Kruse, Anna (1914). Åskådningsmatematik: ett försök till plan för de fyra första skolårens arbete på matematikens område. 2. uppl. Stockholm: Norstedts

Malmer Gudrun(1999) Bra matematik för alla, Lund, Studentlitteratur