Problemlösning och vänner i vårsolen

På vår skola har fritids organiserat Trivselledare (TL) bland barnen. De inbjuder till olika aktiviteter på skolgården. På så vis finns det ett forum för eleverna att bekanta sig med varandra och lära sig nya lekar och spel på rasten. Idag kom det några trivselledare och erbjöd barnen i förskoleklassen att vara med på Mastermind i vårsolen. Det kunde vi inte motstå. Så fick vi nya vänner genom att spela och problemlösa tillsammans i olika konstellationer.Bäst jag stod där och betraktade barnens lek och klurande lärde jag mig också mer om mina elevers förmåga till problemlösning och samarbete. Den här leken kan vi använda mer och kanske spela med hela klassen. Men den här verksamheten är också mycket bra för att barnen utvecklar flera relationer – nätverk. De äldre barnen som får ansvar att leda aktiviteterna växer också av det. Sammantaget torde det gynna deras trygghet och självständighet. Och självständighet är en viktig fråga för elevers psykiska hälsa enligt Westling Allodi (2010).

Litteratur

Westling Allodi, M. (2010). Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

1 comment for “Problemlösning och vänner i vårsolen

Lämna ett svar