Boka – möte med text

I F-klassen har vi en bokningstavla som tejpats upp på en skåpsdörr. En enkel lösning som fungerar utmärkt. Här kan vi exponera de ”stationer” vi vill erbjuda för dagen. Barnen får boka genom att flytta sina namn. Jag har tidigare skrivit om bokning och arbetsro här. Men det finns fler fördelar med bokning om barnen får laborera med sina och kamraternas namn samt bekanta sig med aktivitetsskyltarna.

På så vis får de en viss lästräning. Men de får också en förståelse för att text används mycket i samhället, att det är något naturligt och något som är bra att kunna (för att exempelvis boka upp sig). Att göra dem hemmastadda med text gynnar deras framtida utveckling mot läsande och skrivande – deras litteracitet.

1 comment for “Boka – möte med text

Lämna ett svar