Bråk i F-klassen

Jag har tidigare skrivit om hur vi varierar samlingen med hjälp av cirkeldiagram här. Så kontrollerar vi närvaron om mornarna genom att alla barn får placera in en tårtbit i diagrammet. På detta sätt får de träna på att läsa varandras namn och bekanta sig med diagram samt diskutera kring matematiska begrepp med koppling till dessa ”laborationer”.

Nu har vi kollat närvaron med hjälp av våra ”tårtbitar” några dagar på olika sätt. Idag gjorde vi en undersökning av hur många som var här i varje halvklass. Vi råkar ha ett jämt antal elever i klassen vilket underlättar när vi ska prata om hälften. Sedan var det inte svårt att prata om hel, halv och fjärdedel. Hur de ser ut och hur det skrivs i bråkform. Och hur lätt det faktiskt är att se andelen i ett cirkeldiagram. För detta spann jag vidare från våra halvklassgrupper i cirkeldiagrammet till ett pizza-material med magnetiska pizzabitar som finns på skolan. Barnen kunde enkelt identifiera både, halvor, fjärdedelar och tredjedelar då jag satte upp dem huller om buller på tavlan.

Att på det här sättet arbeta med praktiskt material och laborera och tala om begrepp inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 2010). Detta gynnar alla barns förståelse för ämnet och inte minst barn med inlärningssvårigheter enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla. 

Lämna ett svar