Leka och läsa

IMG_2523-0.JPG

Våra femåringar har börjat läsa. För att uppmuntra deras intresse gjorde jag i veckan ett lekpedagogiskt material à la Montessori där barnen får para ihop ord och bilder samt försöka se hur de hör ihop utifrån rim.

Det var uppskattat av barnen som jobbade två och två denna gång. Intressant att notera att den som inte har så lätt med läsning snabbt hittade strategier att lägga märke till rim och bilder.

När de jobbar tillsammans är det dock viktigt att inte lämna det helt på dem själva att organisera. Annars blir det lätt den starkaste läsaren som läser och den svagare läsaren nöjer sig med att leta bilder i stället för att träna läsning och finna strategier.

Med rim och bilder till hjälp var det inte svårt för något av barnen att läsa orden. Däremot behövde vissa mer tid och uppmärksamhet för att finna sin förmåga. Ska sägas att barnen i allmänhet kan de flesta bokstäverna. IMG_2526-0.JPG

Lämna ett svar