Den felande länken

Vi skriver handlingsplaner och elevhälsoplaner och andra dokument i skolan. Så här års reviderar vi dem. Då jag läser planen för elevhälsan slår det mig igen. Det är något som fattas. Det är inte ett lokalt fel utan det kommer uppifrån och rör hur vi beskriver stödet till elever.

”det viktigaste stödet kommer inte på tal”

Extra anpassningar och särskilt stöd är de insatser som beskrivs. De extra anpassningarna handlar om hur vi gör den ordinarie undervisningen tillgänglig för elever i klassrummet. Det särskilda stödet är något utöver detta som ska pågå under längre tid, Beslutas av rektor och som tarvar ett åtgärdsprogram. Men det viktigaste stödet kommer inte på tal.

Det stöd som har potential att verkligen förändra och göra skolan tillgänglig och inkluderande utelämnas. Jag talar om det flexibla stödet där eleven eller en grupp elever, under en kortare period, får stöd att lyfta sig eller förstå något de missat eller ännu inte uppnått. I tidiga år då elever ska lära sig läsa är det detta – det flexibla stödet under en begränsad tid – som gör verklig skillnad. Det kan beröra många elever. Vissa mycket tillfälligt och andra lite mer. Vad gäller läsinlärning i lågstadiet är det välbeforskat och dokumenterat av Lundberg och Myrberg i Sverige sedan tidigare.

Elever kan behöva intensiv smågruppsundervisning i 6-8 veckor för att nå ett läsflyt.

Elever kan behöva intensiv smågruppsundervisning i 6-8 veckor för att nå ett läsflyt. ”Gammellärare” och kloka rektorer och specialpedagoger vet detta och ser till att organisera läsgrupper på nivå där samtalen skapar mening och intresse samtidigt som läsförståelse och flyt. Varför definieras inte detta det viktigaste stödet och beskrivs i våra styrdokument och planer samt råd från Skolverket ? I vår tid bör ett sådant stöd inrättas redan under föskoleklassens vårtermin för att alla elever ska lyckas i skolan. Elever som uppfattar att de inte hänger med får annars dålig självkänsla, ett undvikandebeteende eller börjar att störa då kamraterna börjar läsa. I många skolor fungerar det bra och de skolorna har ofta goda resultat för att man vet vad som krävs. Men varför kan man bland alla papper och planer och allmänna råd inte läsa sig till att det är så det ska gå till?

Lämna ett svar