Motsolar i vårsol

Vi tränar motsolar i f-klass.

Glappet mellan stad och land är stort i skolan och värst är det för pojkar konstaterade långtidsutredningen (2019). Låga resultat var ett problem även i Sorunda för några år sedan men inte nu längre. Vi har blivit bättre både i fråga om trivsel och stimulans och kunskaperna ökar för både pojkar och flickor. Framgångsfaktorerna för vårt lyft kommer jag att tala mer om på ResearchED i Haninge 6 maj. Jag hoppas vi ses där.

Den internationella konferensen för skolfolk är ett riktigt fint sammanhang som inspirerar mig mycket för att driva vår utveckling och förändring. Vilken kunskap vi väljer är utslagsgivande för att nå resultat. Vi ska stå på giganternas axlar och ingen annans. Genom ResearchED får vi tillgång till den samlade kunskapen kring undervisning och bedömning för lärande. Det är bra axlar för oss att stå på om eleverna ska nå nya höjder.

I vår skola på landsbygden har vi gjort många förändringar och försöker ständigt skruva för att förbättra. En fråga som fortfarande kräver utveckling är hur vi lär eleverna att skriva i skolstarten. Nu tänker jag inte på läs- och skrivundervisningen som jag skrivit en del om här. Jag tänker istället på handstilen och den motoriska sidan av det hela. Att lära sig hur man skriver är en fråga som vi fortfarande kan bli bättre på och utveckla våra metoder för. Hur vi ska bygga progressionen och hur alla elever ska få lyckas.

Idag jobbade jag med stödundervisning i f-klass. Elever som ännu inte riktigt knäckt läskoden eller som behöver mer bokstavskunskaper får lite extra stimulans och övning.

  • Vi sjunger alfabetssången och de pekar på alfabetet.
  • Vi läser ett ordkort i taget och ljudar och vänder som en lek.
  • Vi skriver orden på tavlan.
  • Vi övar motsolar.

Nu lade jag till en övning i skrivfärdighet som avslutning i stödet. Eleverna fick skriva motsolar på den stora tavlan för att träna. De gillar att skriva på den stora tavlan och tycker om att lära sig skriva fint. Jag får syn på hur de håller i pennan och kan ge dem instruktioner för goda skrivrutiner. Vi skrev 10 bokstäver av varje sort. Bokstäver som bygger på motsolar. Eleverna skrev och höll räkningen. Samtidigt som de tränade sin handstil blev det en övning i matematik. Bokstäverna blev konkreta representationer som gynnar deras taluppfattning. Jag noterade samtidigt hur de höll i pennan och kunde visa. Jag såg de som kan behöva ett penngrepp i klassrummet. Det är bra att lära sig skriva läsligt men tekniken att skriva är också utvecklad för att uppnå flyt och snabbhet. Detta argument uppskattas av eleverna och ger ökad motivation.

Skrivning föregår läsning

Lämna ett svar