Specialpedgogisk metod i klassrummet – ordkort

Förkunskaper från tema stimulerar intresset för läsning.

Alla elever är olika. Somliga är extra konservativa och tycker att de inte kan och vill prova att skriva om de inte känner sig säkra på att det ska bli ”rätt”. Trots att de redan kan alla bokstäver och ljud upplever de sig oförmögna att skriva själva. De låser sig om de inte får stöttning. Att vi som lärare lyckas aktivera dem är en förutsättning för deras fortsatta lärande. Först vid aktivt arbete och tänkande skapas förståelse och minnen. För barn under tretton är det särskilt viktigt att de aktiveras och får lov att lyckas. Det är när vi pekar på vad de gör rätt som lärande sker bekräftar hjärnforskning på senare år.

Ordkort med koppling till tema skapar mening..

I veckan reflekterade jag med en lärare i f och tipsade om att använda ordkort för att mobilisera intresse för att läsa och skriva. För tillfället har vi tema hälsa på skolan vilket passar bra i f-klasserna som samtidigt jobbar med tema kroppen. I samband med detta har jag tillverkat nya ordkort som knyter an till de aktuella kunskaperna. På så vis får eleverna möjlighet att läsa och skriva ord som de redan har vissa förkunskaper om. Det bäddar för ett ökat intresse och ett engagemang. Då jag själv använde dem i mina grupper var det påtagligt många frågor kring hjärtat, magsäcken och hjärnan som de nyligen pratat om. De ville borra i ämnet var tydligt. Även för läraren i f fungerade korten som motiverade då en elev vi reflekterat kring skrev många olika ord kring kropp och hälsa. Det är härligt när vi hittar rätt med eleverna. När vi lyckas stimulera dem att finna intresse.

Skriva från ordkort på mini-whiteboard.

Om någon elev vägrar göra fel finns det andra som har svårt att memorera bokstäver och att sammankoppla ljud med tecken – fonem och grafem. De behöver också stöttning i läsning och skrivning. Att vänta och se bör vi undvika då det kan leda till försämrad självkänsla hos barnen och ett undvikande beteende. För att stimulera allas intresse brukar jag jobba mycket med våra namn i klassen men även uppmuntra att skriva namn på föräldrar och syskon. Det känns relevant för eleverna och knyter också an till förkunskaper. Inte sällan känner de igen bokstäver i de kända namnen.

Ordkort är en klassisk specialpedagogisk väg att stötta som även kan användas av klasslärare. Särskilt i f-klass kan det vara mycket gynnsamt då det är vanligt med halvklasser och stationsarbete. Ordkort kan vara ett stöd för alla elever.Med dessa kan man spela och lära sig läsa och skriva lite som en lek. Ordkorten kan utgöras bara av ord. Men de kan också vara kort med ordet på ena sidan och ord samt en bild på andra sidan. För elever som ska lära sig läsa är det viktigt att de faktiskt får tillfälle att ljuda. Vi bör se upp så att de inte använder bilderna för att gissa. Då utvecklas inte deras kunskap om kopplingen fonem-grafem. Jag har skrivit mer om ordkort här och här. Ordkort för nedladdning finner du här.

1 comment for “Specialpedgogisk metod i klassrummet – ordkort

Lämna ett svar