Tema hälsa med kropp och själ

Kost och favoritmat i åk 2

Veckan innan sportlovet hade vi tema hälsa på skolan f-2. Genom att jobba tematiskt kraftsamlar vi tillsammans för att lyfta fram ett ämnesområde och spegla det ur flera vinklar. En varierad undervisning och ett välkomnande klimat är grundläggande för att elever ska lyckas i skolan (Ainscow et al 2012). Genom att arbeta i tema hjälps vi åt att variera och ge flera ingångar ämnet. Ämnessamspel har förmåga att skapa motivation och studiero konstaterar Appelbee (2007). Särskilt god effekt har ämnessamspel i låg- och mellanstadiet, hos rutinerade lärare, samt hos lågpresterande eller mångkulturella elevgrupper menar Hattie (2009). Sådant samspel mellan ämnen kring ett tema kan öka elevernas upplevelse av kunskapen som verklig.

Hälsa är ett angeläget område i tidiga år. Här vill vi ge kunskap och inspiration till en hälsosam livsstil. Kunskap är makt och lyckas vi lära ut VARFÖR grönsaker, sömn och kramar är bra så ökar chansen att eleverna tar till sig den. I f-klassen ligger temat nära i anslutning med tema kroppen som knyter an. Varje lärare och årskurs planerar i detalj sin egen undervisning men några gemensamma aktiviteter ger draghjälp och struktur i vårt tema.

  • Varje morgon startade med ”röris” på skolgården där klasserna turas om att leda.
  • Skolsköterskan höll föredrag om sömn via teams en förmiddag och barnen fick chans att ställa frågor. Det blev lite intern TV. En uppskattad uppstart.
  • Trygghetsteamet gick runt och presenterade sig i alla klasser. Kurator, specialpedagog och representanter från fritids berättade om hur viktigt det är att lära sig reda ut konflikter. Ingen ska gå hem med en klump i magen.
  • I klasserna lärde sig eleverna om kost, sömn och motion.
  • Ett rörelsebingo från skolplus delades av en lärare i f för att variera rörelsepauser.
  • En tipspromenad tog upp frågor om sömn, kost och hälsa samt aktualiteter kring OS. Svaren fördjupades i en ppt som lärarna själva kunde använda för genomgång och fördjupade samtal i klassrummen.
  • Ett uppdragsbingo delades ut som ”läxa” med olika aktiviteter att göra hemma för att gynna hälsa t.ex. kramas, gå på promenad med någon i famijen, äta grönsaker, slå en kullerbytta, fråga någon om att leka etc.
  • Veckans avslutande röris var Stopp min kropp! Den har eleverna övat på under föregående termin tillsammans med vår danslärare Linnea och speciallärare Genoveva. Dansens budskap är känt och uppskattat av eleverna. En passande repetition som verkligen sätter fingret på frågor som förebygger psykisk hälsa. Barnen kan alla dansen nu och trots att den inte saknar utmaningar deltog både flickor och pojkar aktivt. Det är ett tecken på att de upplever mening.
Kost i åk 2
Självporträtt i åk 2
Samtal i f efter skolsköterskans föreläsning.
Självporträtt i f-klass
Kroppen i f
Kroppen i f
En sammanfattning kring hälsa hos specialläraren.
Kroppen i f
Ordkort för läs- och skrivträning hos spec.

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. & West, M. (2012): Making schools effective for all: rethinking the task. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 32(3) 197-213

Hattie J, A, C (2008) Visible learning: A synthesis of 800 meta-analyses relating to achievement. Albingdon: Routhledge

Lämna ett svar