Läsa och samarbeta ute – mer dubbelt och hälften

Som alltid på måndagar hade vi i morse lite övningar på Grönan – i vårt uteklassrum. Idag hade jag skrivit ett antal uppdrag på lappar. Nu delade jag barnen i grupper om tre eller två för att de skulle få samarbeta. Jag såg till att skapa grupper så att alla skulle kunna lyckas tillsammans. I den här övningen gällde det att läsa samt att repetera begrepp som dubbelt och hälften såväl som att hitta stenar, pinnar, ekollon och hasselblommor. Detta att tänka på placering och gruppindelning kan ses som en särskild anpassning (Skolverket 2014). För barnen i förskoleklassen är det särskilt med läsningen som en del barn kan stor hjälp av en kamrat. Detta kan också ses som att barnen får agera lärresurser för varandra, något som lyfts fram inom formativ bedömning (William & Leahy 2015:177-207).

När barnen slutfört sina uppdrag kom de tillbaka till vår samlingsplats och fick där placera ut sina objekt och uppdragsmeddelandet på de vaxdukar som jag placerat ut. När alla grupper började bli klara satte vi oss ned igen på stockarna och lyssnade på när grupperna läste upp sina uppdrag och förevisade sina lösningar. På det här viset blir det många repetitioner på ett varierat sätt av de begrepp som vi övar, något som betonas för att lära på djupet, i långtidsminnet. I boken What IF all you knew about education was wrong? betonar David Dideau vikten av att återkomma till samma ämne/fråga många gånger på olika sätt – att variera då det är något som ökar kunskapens möjlighet att etsa sig fast på ett mer gediget vis i våra hjärnor.

Litteratur:

Didau,David (2015) What if everything you knew about education was wrong? Crown House Publishing,

Skolverket (2014) Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes

William, Dylan & Leahy, Siobhan (2015) Handbok i formativ bedömning, Stockholm: Natur & Kultur

4 comments for “Läsa och samarbeta ute – mer dubbelt och hälften

Lämna ett svar