E-brev berikar

Härom dagen skrev förskoleklassen ett gemensamt brev (e-post med text om vad de lärt sig och bifogade teckningar) som tack efter vårt besök på Naturskolan som jag skrivit om här. Idag kunde jag läsa svaret till oss som Robert skickat på mejl. Och det är påtagligt hur spännande barnen tycker det är att få brev. De lyssnade mycket uppmärksamt på brevets innehåll i samlingen vill jag lova. De blev också mycket stolta tror jag, att deras text och bilder blev centrum för vårt vidare samtal med Robert. Vi pratade därefter mer om kråkfåglar och särskilt korpar och tittade på en artikel i Naturskyddsföreningens tidning som handlar om korpar och deras intelligens. Ämnet djur och natur engagerar barnen och tidskriften gav nu upphov till flera samtalsämnen. Vi pratade om balansen i naturen som kan rubbas om man skjuter eller fiskar för många djur sv någon art. En flicka tog upp att insekter och bin är viktiga och att bina är hotade. Då blev vi ju tvungna att prata om hur pollinering går till. Jag ritade på tavlan och förklarade hur bina flyttar pollen från blomma till blomma då de suger nektar. Hur det sedan kan bli frukt av blomman.. Även detta samtal verkade fånga elevernas intresse och det är ju alldeles utmärkt då vi närmar oss våren med allt vad de kan ge oss i fråga om ämnen att utforska i skolan.

1 comment for “E-brev berikar

Lämna ett svar